Fram till 90-talet hade Sverige en statlig civilförsvarsorganisation som skulle skydda mot krig, men några nya skyddsrum har inte byggts i Sverige sedan 2002, och många av de som finns behöver renoveras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). utreder sedan en längre tid hur behovet ser ut utifrån dagens hotbild, om det ska byggas fler eller om de nuvarande ska kompletteras med andra former av skydd.

Så här ser det ut idag

I dag finns ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige som tillsammans har plats för cirka sju miljoner människor. Alltså står omkring tre miljoner invånare utan en en skyddsrumsplats.

Ett mer extremt exempel men som ändå är talande för situationen vi nu befinner oss i är nybyggda  Hammarby sjöstad i Stockholm. Här bor drygt 21 000 människor, men bara omkring 1 700 av dem skulle få plats i områdets 15 olika skyddsrum. Vilket bara motsvarar cirka 8 procent av de boende i stadsdelen.

Utredning om befolkningsskydd

2021 tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur det moderna befolkningsskyddet ska vara utformat. Man ska bland annat se över hur stora skyddsrummen behöver vara och var de ska finnas, men också vem som ska ansvara för dem framöver.

På Skyddsrumsspecialisten säkerställer vi att de befintliga skyddsrummen kan iordningställas inom de lagstadgade 48 timmarna. Behöver du se över skyddsrummet i din fastighet?